Popoldanski SP Kako odpreti koliko lahko zasluži prispevki
Popoldanski SP Kako odpreti koliko lahko zasluži prispevki
in

Popoldanski SP: Kako odpreti, koliko lahko zasluži, prispevki …

Podjetništvo je ena izmed najbolj privlačnih karier za ljudi, ki si želijo več neodvisnosti in priložnosti za svojo osebno rast. Medtem ko večina podjetnikov začne svoje naslove polno delovnih dni, se vedno več ljudi odloča poleg dela, ki ga že opravljajo tudi odpreti popoldanski sp za dodatni zaslužek. Sepravi so popoldanski samostojni podjetniki tisti, ki ohranjajo redno službo in ob tem razvijajo svoje lastno podjetje.

Apollo Program za izdajanje racunov 30 dni brezplacno klikni sliko
Apollo Program za izdajanje računov 30 dni brezplačno – klikni sliko

Popoldanski SP (Samostojni podjetnik): Kaj to sploh pomeni?

Popoldanski SP Samostojni podjetnik Kaj to sploh pomeni
Popoldanski SP Samostojni podjetnik Kaj to sploh pomeni
Racunalniski servis PC Agent

Popoldanski sp je oseba, ki ohranja redno zaposlitev in hkrati razvija svoje lastno podjetje. To pomeni, da se ukvarja s podjetniškimi dejavnostmi izven svojega rednega delovnega časa. Popoldansko podjetništvo ponuja priložnost za neodvisnost in rast, hkrati pa omogoča ohranjanje stabilnega prihodka iz redne zaposlitve. To je lahko odlična možnost za tiste, ki želijo združiti svoje strasti in interese z dodatnim dohodkom.

Prednosti popoldanskega sp vključujejo dodaten dohodek poleg redne zaposlitve, večjo fleksibilnost, možnost uresničevanja lastnih podjetniških idej ter priložnost za osebnostno in poklicno rast. Izzivi pa vključujejo usklajevanje časa med redno zaposlitvijo in podjetniškimi dejavnostmi, visoko stopnjo odgovornosti, potrebo po učinkovitem upravljanju časa ter vzdrževanju ravnotežja med delom in zasebnim življenjem.

Apollo Program za izdajanje racunov 30 dni brezplacno klikni sliko
Apollo Program za izdajanje računov 30 dni brezplačno – klikni sliko

Kako Ustanoviti Popoldansko Samostojno Podjetje?

Kako Ustanoviti Popoldansko Samostojno Podjetje
Kako Ustanoviti Popoldansko Samostojno Podjetje

Za ustanovitev popoldanskega s p je potrebno izvesti nekaj korakov. Najprej je potrebno registrirati popoldanski sp pri pristojnem organu za podjetja. Pomembno je tudi pridobiti vse potrebne dokumente in izpolniti formalnosti, kot so odprtje posebnega poslovnega računa in pridobitev identifikacijske številke za DDV. Na koncu je treba pravilno urejati davčne vidike in se seznaniti z morebitnimi stroški ter olajšavami, povezanimi s popoldanskim samostojnim podjetništvom.

Registracija popoldanskega sp je prvi korak pri ustanovitvi podjetja. Popoldanski samostojni podjetnik se mora prijaviti pri pristojnem organu, kot je AJPES, in oddati ustrezno dokumentacijo. V postopku registracije je potrebno navesti podatke o podjetniku, njegovi dejavnosti in naslovu. Po uspešno opravljeni registraciji podjetnik prejme potrdilo o vpisu v register.

Pomembni dokumenti in formalnosti

Potrebni dokumenti za registracijo popoldanskega samostojnega podjetnika vključujejo osebni dokument, izpisek iz matične knjige rojstev, potrdilo o davčni številki ter obrazec za registracijo podjetnika. Poleg tega morajo popoldanski samostojni podjetniki predložiti tudi ustrezne dokumente glede na vrsto dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati. Veljavna identifikacijska kartica je prav tako pomembna pri postopku registracije.

Odprtje popoldanskega samostojnega podjetja (SP) v Sloveniji je proces, ki vključuje razumevanje nekaterih ključnih korakov in zahtev. Tukaj najdete vse potrebne informacije o tem:

Apollo Program za izdajanje racunov 30 dni brezplacno klikni sliko
Apollo Program za izdajanje računov 30 dni brezplačno – klikni sliko

Registracija popoldanskega SP

 1. Prijavite se lahko na VEM točki (Vse na Enem Mestu), preko e-VEM portala, ali pa se obrnete na notarja.
 2. Izpolnitev obrazca: Potrebno je izpolniti obrazec za registracijo podjetja, kjer navedete osnovne informacije o podjetju (ime, sedež, dejavnost).
 3. Aktivacija podjetja: Po registraciji morate podjetje aktivirati v roku 8 dni od prejema odločbe.

Potrebni dokumenti za odprtje popoldanskega sp:

 • Osebni dokument (identifikacijska izkaznica ali potni list)
 • Davčna številka
 • EMŠO

Za dodatne podrobnosti in natančne informacije se lahko obrnete na lokalno gospodarsko zbornico ali uporabite storitve spletnega portala e-VEM.

Odprtje popoldanskega samostojnega podjetja je lahko odlična možnost za preizkus poslovne ideje z manj tveganja, medtem ko obdržite svojo redno zaposlitev.

Davčni Vidiki Popoldanskega Samostojnega Podjetništva
Davčni Vidiki Popoldanskega Samostojnega Podjetništva

Davčni Vidiki Popoldanskega Samostojnega Podjetništva

Apollo Program za izdajanje racunov 30 dni brezplacno klikni sliko

Popoldanski samostojni podjetniki so obdavčeni na podlagi dejanske dobičkonosnosti svojega podjetja. Zagotoviti morajo ločene evidence prihodkov in stroškov ter izpolnjevati svoje davčne obveznosti. Poleg tega imajo popoldanski samostojni podjetniki pravico do različnih davčnih olajšav in ugodnosti, če izpolnjujejo določene pogoje.

Davčni režim za popoldanske samostojne podjetnike

Popoldanski samostojni podjetniki so obdavčeni v skladu z davčnim režimom za popoldanske samostojne podjetnike. To pomeni, da so obdavčeni na podlagi dejanske dobičkonosnosti svojega podjetja, tako kot vsi drugi samostojni podjetniki. Morajo imeti ločene evidence prihodkov in stroškov ter izpolnjevati svoje davčne obveznosti. Davčni režim za popoldanske samostojne podjetnike omogoča tudi določene davčne olajšave in ugodnosti, če izpolnjujejo določene pogoje.

 • DDV (davek na dodano vrednost): Če vaš letni prihodek presega 50.000 EUR, se morate registrirati za DDV.
 • Dohodnina: Popoldanski s.p. je dolžan plačati dohodnino na podlagi letnega obračuna.
Kakšni so stroški in olajšave pri popoldanskem samostojnem podjetništvu
Kakšni so stroški in olajšave pri popoldanskem samostojnem podjetništvu

Kakšni so stroški in olajšave pri popoldanskem samostojnem podjetništvu?

Pri popoldanskem samostojnem podjetništvu se pojavljajo različni stroški, ki jih je treba upoštevati. To vključuje stroške, povezane z nakupom opreme, plačevanjem storitev, vzdrževanjem in morebitnimi najemninami prostorov. Samostojni podjetniki pa imajo tudi določene davčne olajšave, ki jim omogočajo zmanjšanje obdavčljivega dohodka. To lahko vključuje olajšave za stroške poslovnih potovanj, računalniške opreme, zavarovanja ter prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Olajšave lahko pomagajo zmanjšati davčno breme in povečati dobičkonosnost popoldanskega samostojnega podjetnika.

Prispevki za popoldanski SP

 1. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
  • Redni mesečni prispevki so približno 36,18 EUR (letni prispevki se lahko spremenijo).
 2. Prispevki za zdravstveno zavarovanje:
  • Zdravstveno zavarovanje za popoldanski s.p. znaša približno 5,03 EUR na mesec.

Skupni mesečni prispevki so torej približno 41,21 EUR mesečno, se pa lahko spremeni glede na zakonodajo.

Pregled Stroškov za Popoldanske Samostojne Podjetnike

Popoldanski samostojni podjetniki se soočajo s številnimi stroški, ki jih je treba upoštevati pri poslovanju. Ti stroški se lahko delijo na fiksne in operativne stroške. Fiksni stroški vključujejo najemnino ali stroške za uporabo delovnega prostora, plačevanje računalniške opreme in programske opreme ter zavarovanja. Operativni stroški pa vključujejo stroške za storitve, nabavo materialov, plače zaposlenih (če jih imajo) in potrebne zaloge. Pregled stroškov je pomemben korak pri učinkovitem upravljanju financ popoldanskega samostojnega podjetnika.

Fiksni stroški

Fiksni stroški so stalni stroški, s katerimi se soočajo popoldanski samostojni podjetniki. To vključuje najemnino ali stroške za uporabo delovnega prostora, kot tudi plačevanje računalniške opreme in programske opreme. Poleg tega so na seznamu fiksnih stroškov tudi zavarovanja, ki jih podjetniki potrebujejo za zaščito svojega poslovanja. Ti stroški so običajno fiksni in se redno pojavljajo v računovodskem obdobju.

 • Knjigovodstvo: Za popoldanski SP je potrebno voditi enostavno knjigovodstvo. To lahko opravite sami ali pa najamete računovodjo.

Operativni stroški

Operativni stroški so stroški, ki nastanejo pri izvajanju vsakodnevnih operacij in dejavnosti popoldanskega samostojnega podjetja. To lahko vključuje stroške materialov, plače zaposlenih, stroške električne energije, vode in ostale stroške, ki so povezani z delovanjem podjetja. Ti stroški so variabilni in se lahko spreminjajo glede na obseg dela in potrebe podjetja.

Popoldanski SP normiranec Kaj je in kaj so prednosti in slabosti
Popoldanski SP normiranec Kaj je in kaj so prednosti in slabosti

Popoldanski SP normiranec: Kaj je in kaj so prednosti in slabosti

Popoldanski SP normiranec je posebna oblika popoldanskega samostojnega podjetnika (SP), ki se obdavčuje na podlagi normiranih odhodkov. To pomeni, da se davki izračunavajo glede na pavšalno določene odstotke prihodkov, ne glede na dejanske poslovne stroške. Ta sistem je enostaven in omogoča lažje računovodstvo.

Ključne lastnosti normirane samostojne dejavnosti za popoldan:

1. Pogoji za ustanovitev

 • Redna zaposlitev: Oseba mora biti redno zaposlena za polni delovni čas.
 • Registracija: Postopek registracije je enak kot pri običajnem popoldanskem samostojnem podjetniku (SP) in vključuje prijavo preko e-VEM portala ali na točki SPOT.

2. Davčni vidik

 • Normirani stroški: Popoldanski SP normiranec uporablja pavšalno določene stroške, namesto da bi beležil dejanske poslovne stroške. Ti stroški znašajo 80 % prihodkov, kar pomeni, da se davek plačuje na preostalih 20 % prihodkov.
 • Dohodnina: Dohodnina se izračuna po stopnji 20% na osnovo, ki predstavlja 20% prihodkov (torej je efektivna davčna stopnja 4% celotnih prihodkov).

3. Prispevki za socialno varnost

 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Prispevek je približno 36,18 EUR na mesec.
 • Zdravstveno zavarovanje: Prispevek je približno 5,03 EUR na mesec.
 • Skupaj mesečni prispevki: Skupni prispevki znašajo približno 41,21 EUR na mesec, vendar se lahko zneski razlikujejo glede na zakonodajo.

4. Poročanje in administracija

 • Preprosto računovodstvo: Normiranec ni dolžan voditi dvostavnega računovodstva, kar zmanjšuje administrativno breme.
 • Letno poročanje: Predložitev letnega poročila in davčnega obračuna je še vedno nujna, vendar je postopek poenostavljen.

5. Omejitve in pogoji

 • Letni prihodki: Normiranec ne sme preseči letnih prihodkov v višini 100.000 EUR ali 300.000 EUR (če ima zaposlena vsaj dva delavca za polni delovni čas).
 • Pavšalni stroški: Normirani odhodki so določeni na 80 % prihodkov, kar je ugodno za podjetnike z nizkimi dejanskimi stroški.

Prednosti popoldanskega SP normiranca

 • Preprosto računovodstvo: Natančno beleženje dejanskih stroškov ni potrebno.
 • Nizki davki: Efektivna davčna stopnja na prihodke je nizka (4 % celotnih prihodkov).
 • Manj administracije: Poenostavljeni postopki za poročanje in vložitev davčnih napovedi.

Slabosti popoldanskega SP normiranca

 • Omejitve prihodkov: Zgornja meja 100.000 EUR letnih prihodkov lahko zavira rast podjetja.
 • Pavšalni stroški: Za podjetja z visokimi dejanskimi stroški pavšalni način obračuna stroškov morda ni ugoden.
Apollo Program za izdajanje racunov 30 dni brezplacno klikni sliko
Apollo Program za izdajanje računov 30 dni brezplačno – klikni sliko

Kako Učinkovito Upravljati Stroške v Popoldanskem Samostojnem Podjetništvu?

Učinkovito upravljanje stroškov je ključnega pomena za uspeh popoldanskega samostojnega podjetništva. Nekaj nasvetov za dosego tega cilja je spremljanje in analiziranje stroškov, iskanje cenejših dobaviteljev in pogajanje za boljše pogoje, popolno izkoriščanje vseh olajšav in davčnih ugodnosti ter redno preverjanje in posodabljanje proračuna. Prav tako je pomembno postaviti prioritete, da se denar usmeri v najpomembnejše dejavnosti podjetja. Z doslednim in premišljenim upravljanjem stroškov lahko popoldanski samostojni podjetniki dosežejo finančno stabilnost in uspešnost poslovanja.

Nasveti za zmanjšanje stroškov

Nekaj nasvetov za zmanjšanje stroškov v popoldanskem samostojnem podjetništvu vključuje iskanje cenejših dobaviteljev za surovine, material in storitve. Prav tako je priporočljivo pregledati in primerjati ponudbe različnih ponudnikov ter se pogajati za boljše cene in pogoje. Drug nasvet je, da izkoristite vse razpoložljive olajšave in davčne ugodnosti za zmanjšanje davčne obremenitve. Poleg tega je pomembno tesno spremljanje stroškov in iskanje možnosti za optimizacijo poslovnih procesov.

Pomembnost proračuna in sledenja stroškom

Spremljanje stroškov in upravljanje proračuna sta ključna vidika uspešnega poslovanja popoldanskega samostojnega podjetnika. Proračun omogoča jasen pregled nad prihodki in odhodki ter postavljanje finančnih ciljev. Sledenje stroškom pa pomaga identificirati in nadzirati nepotrebne izdatke ter poiskati možnosti za optimizacijo poslovnih procesov. S tem ohranja podjetnik finančno stabilnost in omogoča boljše upravljanje poslovanja.

Zaključek o odprtju popoldanskega SP

Vodenje popoldanskega samostojnega podjetja prinaša izzive in odgovornosti v smislu stroškov. Pomembno je, da popoldanski samostojni podjetniki ohranjajo jasen proračun in sledijo svojim stroškom. S tem si zagotovijo finančno stabilnost in možnost optimizacije poslovnih procesov. Zavedanje pomembnosti proračuna in sledenje stroškom je ključno za uspešno in vzdržno poslovanje popoldanskega samostojnega podjetnika.

Povzetek stroškov popoldanskih samostojnih podjetnikov:
– Fiksni stroški, kot so najemnine, komunalni stroški in zavarovanje, predstavljajo stalne mesečne stroške.
– Operativni stroški, kot so nakup materiala in opreme ter plačilo storitev, so odvisni od vrste posla.
– Popoldanski samostojni podjetniki lahko uživajo nekatere olajšave, kot so zmanjšanje davka na določene stroške.
– Pomembno je, da popoldanski samostojni podjetniki vodijo proračun in sledijo svojim stroškom za finančno stabilnost.

Apollo Program za izdajanje racunov 30 dni brezplacno klikni sliko
Apollo Program za izdajanje računov 30 dni brezplačno – klikni sliko

Pogosta vprašanja in nasveti za uspeh z popoldanskim SPjem

 • Kako lahko popoldanski samostojni podjetniki izkoristijo olajšave? Proučite davčne predpise in poiščite olajšave, ki so na voljo za vašo dejavnost.
 • Kako učinkovito upravljati čas med redno službo in popoldanskim podjetništvom? Organizirajte si urnik in določite prioritete, da boste lahko učinkovito izkoristili svoj čas.
 • Kako pridobiti in obdržati stranke? Bodite pozorni na kakovost svojih storitev in gradite odnose s strankami skozi odlično komunikacijo.
 • Kako se izogniti preobremenjenosti in izgorelosti? Postavite jasne meje med delom in prostim časom ter si vzemite dovolj časa za počitek in sprostitev.
 • Kako se povezati s podobnimi podjetniki in izmenjati izkušnje? Poiščite lokalne mreže in skupine samostojnih podjetnikov, ki vam lahko ponudijo podporo in nove poslovne priložnosti.
 • Kako se prilagajati hitrim spremembam na trgu? Pridobivajte nova znanja in spremljajte trende v svoji panogi, da ostajate konkurenčni.
 • Kako meriti uspeh in izboljšati poslovanje? Sledite svojim ključnim kazalnikom uspeha in nenehno iščite načine za izboljšanje svojih storitev in procesov.
Wolt dostavljalec Kaj pričakovati pri delu za Wolt, kako se prijaviti

Wolt dostavljalec – Kaj pričakovati pri delu za Wolt, kako se prijaviti…

Program za pisanje in izdajo računov za mala in srednja podjetja

Program za pisanje in izdajo računov za mala in srednja podjetja